style podstawowe

inne style

pozostałe style i sztuki powiązane

Styl Hokidachi - (forma miotły).Opis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. Styl najczęściej wybierany przez początkujących bonsaistów. Jego stworzenie nie wymaga wielkiej wprawy i umiejętności. Jest to drzewko o koronie miotlastej. Z prostego pnia wyrastają główne konary, tworząc wachlarzowatą koroną drzewa. Dobrze jest, gdy pień ma mocną nasadę. Do formowania w tym stylu nadają się drzewka bez nisko wyrastających gałęzi, których obecność wymagana jest w innych stylach.

Styl Chokkan - (forma wzniesionaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. regularna). Drzewko o pniu wyprostowanym. Jest to podstawowy styl bonsai, charakteryzujący się pionowym, mocnym pniem harmonizującym z głównymi gałęziami. Gałęzie uformowane w kształcie piramidy wyrastają we wszystkich kierunkach, także do tyłu. Wbrew pozorom formowanie drzewek w tym stylu nie jest sprawą prostą, gdyż wymaga dużej precyzji. Przyjmuje się, że najniższa gałąź skierowana do tyłu wyrasta między drugą a trzecią gałęzią od dołu. Drzewko uformowane w stylu Chokkan z gałęziami skierowanymi ku górze sprawia wrażenie młodego, natomiast gdy gałęzie drzewka są skierowane ku dołowi lub uformowane poziomo, stwarza to efekt starości.

Styl Shakan - (forma pochylona).Opis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. Wyróżnia się trzy odmiany stylu Shakan: Sho-shakan - drzewko lekko pochylone, Chu-shakan - drzewko średnio pochylone i Dai-shakan - drzewko mocno pochylone. Styl ten uważany za łatwy, często jest stosowany przez początkujących. Szczególną uwagą należy zwrócić na wizualne wyważenie środka ciężkości drzewka. Osiąga się to przez właściwe formowanie nisko wyrastających gałęzi. Częściej jednak wyważenie to osiąga się przez skierowanie wierzchołka w przeciwną stronę niż pień.

Styl Moyogi - (forma nieregularnaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. wzniesiona). Tworząc bonsai w stylu Moyogi (styl wyprostowany nieregularny) należy formować jedną gałąź na lewo, drugą na prawo i trzecią do tyłu dla uzyskania perspektywy, czwartą gałąź na lewo itd. Aby uzyskać optyczne wyważenie kompozycji w tym stylu, wierzchołek drzewka musi leżeć na pionowej linii przechodzącej przez środek nasady pnia. Czasem odstępuje się od tej zasady, formując bonsai w stylu Shakan-moyogi, czyli drzewko w stylu Moyogi pochylone w sposób charakterystyczny dla stylu Shakan.Przy formowaniu drzewka w stylu Moyogi należy dążyć do tego, aby wygięcia pnia były odpowiednio widoczne, przez co wygląd drzewka staje się interesujący. Jest to styl najczęściej spotykany w światowych kolekcjach. Do formowania w stylu Moyogi nadają się sosny (Pinus), jałowce (Juniperus) i większość drzew liściastych.

Styl Kengai - (forma kaskadowa).Opis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. Wzorem drzew formowanych w stylu Kengai są drzewa i krzewy zwieszające się z występów skalnych. Bonsai w stylu kaskadowym powinien mieć wijący się pień. Może mieć dowolną liczbą gałęzi lewych, prawych i frontowych. Wierzchołek drzewka powinien się znajdować poniżej dna pojemnika. Wymaga pojemnika głębszego niż drzewka w innych stylach. Drzewko w stylu Kengai ma najlepiej wyważone proporcje, gdy najwyższy punkt drzewka, środek nasady pnia, środek dolnego brzegu pojemnika i najniższy punkt nadziemnej części drzewka znajdują się w jednej linii.

Styl Semi Kengai - (forma pół kaskadowa).Opis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai.

Styl Fukinagashi - (formaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. smagana wiatrem). W bonsai w stylu Fukinagashi gałęzie wyrastają lub są wygięte tylko w jedną, wyznaczoną przez wiatr, stronę. Pień może być pochylony w tym samym kierunku co gałęzie lub w stronę przeciwną. Wyróżnia się dwie odmiany stylu, a mianowicie: drzewka uformowane w sposób sprawiający wrażenie, jakby były narażone na działanie ciągłego wiatru lub jakby zostały uderzone nagłym, silnym podmuchem. W tego typu kompozycjach nie można pozwolić sobie na wyrastanie wielu młodych gałązek, gdyż ich zagęszczenie psułoby efekt płynnej linii tego stylu.

Styl Bankan - (forma w kształcieOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. litery S). Styl ten zwany również wężowym jest uznawany za prekursora stylu moyogi. Jest to forma bardzo popularna w Chinach - kraju kochającym udziwnienia roślin. Jego wygięcia są bardzo mocne - sprawiają nawet sztuczne wrażenie. Gałęzie najczęściej wyrastają na wygięciach pnia.

Styl Sekijōjū - (forma z korzeniamiOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. na skale). Przedstawia drzewo, którego korzenie urosły na pojedynczej skale lub na dużym głazie. Główny korzeń/korzenie wraz z „koroną” korzenną leżą na skale. Są tak ukształtowane jak pozwala skała, na której drzewko rośnie. Ten styl pokazuje jak podczas wzrostu korzenie rozrastają się, by osiągnąć podłoża. Ziemia jest w zagłębieniach skalnych, jak też daleko oddalona, zatem korzenie są bardzo wydłużone i poskręcane. Takie formy drzew o takim wzroście korzeni spotyka się w górach.

Styl Bunjin - (forma literacka). JestOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. to styl bardzo trudny do opisania. Wyrafinowaną formę drzewa uzyskuje się odrzucając wszystkie zasady sztuki bonsai stosowane w innych stylach. Regułą jest formowanie rzadkich gałązek w 2/3 wysokości drzewa. Inspiracją dla tego stylu były drzewa przedstawione na obrazach twórców południowej szkoły chińskiego malarstwa pejzażowego nazywanej Nanga. Malarze tej szkoły nie byli profesjonalnymi artystami. Wędrowali i mieszkali samotnie w górskich szałasach poświęcając się kontemplacji, kaligrafii, poezji i malarstwu. Sposób przedstawiania przez nich drzew uwidacznia wpływy uprawianej pędzelkiem kaligrafii. Niewątpliwie jednak wzorem były drzewa rosnące przez całe lata w ekstremalnych warunkach i im zawdzięczające swój kształt.

Styl Ishizuke - (forma naOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. kamieniu). Są dwa sposoby sadzenia pojedynczych okazów bonsai na kamieniach. W pierwszym korzenie oplatają kamień, ale sięgają podłoża w pojemniku i głównie stamtąd czerpią wodę i składniki pokarmowe, natomiast w drugim drzewko jest rzeczywiście posadzone na kamieniu. Samo ukształtowanie drzewa zależy od wizji autora. Na kamieniu może być posadzone jedno drzewko, grupa drzewek a nawet stworzony cały krajobraz w miniaturze z różnymi rodzajami roślin. Forma z korzeniami oplatającymi kamień. Forma ta występuje w naturze w okolicach, gdzie drzewa zasiedlają półki skalne i szczeliny. Korzenie oplatają skały, aby sięgnąć do wody i składników pokarmowych w głębszych warstwach podłoża. Po dotarciu do gleby korzenie grubieją, ponieważ są głównymi elementami dostarczającymi wodę i pokarm do części nadziemnej rośliny. Ponieważ korzenie pozostają na wierzchu skały, narażone na warunki zewnętrzne, twardnieją i przylegając do skały stają się przedłużeniem pnia. Drzewa, które mają być w ten sposób prowadzone powinny odznaczać się z natury silnymi korzeniami.

Styl Negari lub Neagari - (forma zOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. obnażonymi korzeniami). W tym stylu spotyka się drzewka z odsłoniętymi korzeniami. Tylko mała część korzeni jest osadzona w ziemi. Styl ten "podpatrzony" został z wybrzeży, gdzie morze podmywa drzewa i przez to odsłaniane są korzenie.

Styl Ikadabuki - (forma tratwy).Opis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. Jest to lasek bonsai, którego drzewa są gałęziami pionowo wyrastającymi z poziomo zakopanego w pojemniku pnia. Jest to jeden z łatwiejszych stylów. Jego zaletą jest jednolity charakter drzewek, których zabarwienie zmienia się w zależności od pory roku. Do formowania w tym stylu nadają się zarówno drzewa i krzewy liściaste, jak i iglaste.

Styl Yose-uye - (forma z wielomaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. drzewami). Jest to kilka drzew, najlepiej więcej niż 7 posadzonych w płaskim pojemniku, czasami na płaskiej płycie skalnej. Kompozycja imituje prawdziwy las. Zazwyczaj stosuje się drzewa tego samego gatunku [jest to wersja łatwiejsza w pielęgnacji], ale można też stosować różne gatunki modelując las mieszany. Jest to stosunkowo łatwy styl gdyż nie jest wymagane perfekcyjne kształtowanie każdego drzewka - można wykorzystać mniej wartościowe rośliny i poprzez umiejętne ich ustawienie w kompozycji uzyskuje się ciekawy efekt. Całość kompozycji powinna podlegać zasadzie formy trójkąta, czyli pośrodku powinny znajdować się najwyższe drzewka a z boków niższe. Bonsai w stylu Yose-uye może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy leśne jak trawy, mchy, głazy, leśne kwiaty.

Styl Nejikan - (formaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. falista). Cechuje ją silnie powykrzywiany u podstawy pień, a także faliste ukształtowanie korony.

Styl Netsunagari - (forma zOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. wieloma powykrzywianymi pniami). Z jednego systemu korzeniowego wyrasta kilka pin różnej grubości, wielkości i o nieregularnych kształtach.

Styl Sambamiki - (formaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. pęknięta). Pień jest przepołowiony i tworzy dwie odnogi. Powstał przez głębokie cięcie, które nie zarosło korą.

Styl Sambon yose - (formaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. trójpienna). Styl polega na przygotowaniu kompozycji z trzech odrębnych pni.

Styl Soju - (forma dwupienna). ZOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. jednego naczynia wyrasta para pni różnej grubości i wielkości, Tworząc dopełniającą się kompozycję.

Styl Sharimiki - (forma drzewaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. ugodzonego piorunem). typ ten odzwierciedla skutek uderzenia w drzewo pioruna. Wyładowanie niszczy i okorowuje pień, pozostawiając przy życiu tylko nieliczne gałęzie.

Styl Tsukami-yose - (formaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. drzewa o licznych pniach).Kompozycja składa się z jednej nasady oraz wielu wyrastających z nich pni.

Styl Yamayori - (forma leśna). NaOpis i zdjęcia stylów występujących w sztuce bonsai. W jakiej formie prowadzone, kształtowane są drzewka bonsai. styl ten składa się kilka drzew, których zazwyczaj jest ponad 9 i zawsze jest to liczba nieparzysta. Rosną w jednym pojemniku osiągając rozmaite wysokości.

Styl Korabuki - (forma w kształcie pancerza żółwia). Jak wskazuje nazwa, drzewo ukształtowane w tym stylu przypomina skorupę żółwia. Może być tworzona z jednego egzemplarza lub nasadzenia grupowego. Do stworzenia kompozycji w tym stylu można również wykorzystywać inne style.

Styl Saikei - (krajobraz na tacy). Jest to styl przedstawiający zminiaturyzowany krajobraz. Oprócz drzewa w skład kompozycji mogą wchodzić inne rośliny jak mchy, trawy, paprocie oraz piasek, skały, kamienie.

Styl Bonkei - (krajobraz na tacy). Kompozycja ta w odróżnieniu od stylu Saikei może zawierać sztuczne rośliny lub składać się wyłącznie z nich.

Suiseki - Jest to sztuka eksponowania skał i kamieni. Często spotykana przy eksponowaniu bonsai.

Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.

sklep

galeria

choroby i szkodniki

ogólne informacje

opisy gatunków

kontakt

Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
galeria
kontakt
ogólne
informacje
sklep
opisy
gatunków
choroby
i szkodniki

PODZIĘKOWANIA DLA

plantsgallery.blogspot.com

KONTAKT

Tomasz Pietrzyk

tel: 503 74 74 79

email: serwis@drzewkobonsai.pl