co to jest bonsai

Historia sztuki bonsai

 

Sztuka bonsai najczęściej kojarzona jest z Japonią ale jej kolebką są Chiny. Istnieją przesłanki, że sam pomysł przywędrował z Indii. Można uznać, że idea sadzenia drzew w pojemnikach zaczęła rodzić się kiedy w Chinach między VIII a X wiekiem za panowania dynastii Tang buddyjscy mnisi przystąpili do hodowania w donicach niektórych ciekawych okazów roślin rosnących w naturalnym środowisku. Istnieje legenda opowiadająca o starożytnym cesarzu, który nakazał na patio pałacu zbudować makietę swojego państwa. Miały na niej znaleźć się wszystkie włości pańskie, prowincja po prowincji, przy zachowaniu charakterystyki każdego z regionów. Na owej makiecie znalazły się miniaturowe góry, rzeki, jeziora i... drzewa. Najprawdopodobniej wtedy nie używano celowo miniaturyzowanych drzew lecz skarłowaciałych przez naturę. Czym jest bonsai. Etymologia słowa bonsai. Bonsai na zachodzie. Dlaczego są takie małe. Cena bonsai. Czy hodowla/uprawa bonsai jest trudnaTak też wyglądały początkowe bonsai. Były to drzewa sadzone w doniczkach lecz ich miniaturyzacja brała się z natury. W naturze zjawisko miniaturyzacji bierze się z jednoczesnego wystąpienia pewnych ściśle określonych warunków. Nasienie spadające na żyzną glebę kiełkuje i rośnie. Jednak gdy obszar, na którym rośnie jest zbyt mały do swobodnego rozwoju, samorzutnie ogranicza ona swoje rozmiary. Wtedy staje się drzewem karłowatym. Buddyjscy mnisi uznawali wtedy takie zjawisko za niewytłumaczalne. Ostrożnie wykopywali je przesadzając do donic aby móc obcować z cudem natury, które uważali za rozwojowe duchowo. Świadome miniaturyzowanie drzew za pomocą odpowiednich technik zaczęło się dopiero w XII wieku. Stopniowo wraz z rozwojem sztuki bonsai (zwanej wtedy peijing) wprowadzano nowe elementy dekoracyjne na donicy jak: kamieni, piasku i innych gatunków takich jak mech czy paprocie obrastające korzenie. Początkowo peijing było zarezerwowany tylko dla przedstawicieli szlachty. W pewnym okresie chciano tak bardzo z hodowli miniaturowych drzewek wyłączyć pospólstwo, że sztuka ta była zakazana dla plebsu. Kolejnym, ważnym okresem w historii bonsai / peijing był wiek XIV kiedy to Chiny zajęły terytorium Japonii. Wtedy wiele z Chińskich zachowań kulturowych zostało narzuconych mieszkańcom Kraju Kwitnącej Wiśni. Niektórzy uważają, że sztuka miniaturyzacji drzew i krzewów pojawiła się wcześniej bo już w XII wieku za sprawą buddyjskich mnichów. Dyskusji jednak nie podlega fakt, że to właśnie w tym wyspiarskim kraju małe drzewka zyskały nazwę "bonsai". Podobnie jak w Chinach sztuka ta początkowo była zarezerwowana dla japońskiej szlachty. Analogicznie do sąsiedniego państwa bonsai zaczęło przenikać do niższych warstw społecznych. W swej historii bonsai miało swoje załamanie na skutek potężnego trzęsienia ziemi. Zniszczyło ono największe, najważniejsze i najstarsze kolekcje bonsai. Najgorsze było jednak to, że strawione przez pożary i przysypane przez gruzy zostały nie tylko miniaturowe drzewa ale również ich twórcy, najważniejsi mistrzowie bonsai tamtych czasów. Ci, którym udało się przeżyć kataklizm, założyli nową "kolonię bonsai" w ośrodku miejskim Omiya, położonym na dalekich rogatkach Tokyo. Miejsce to zwane jest "mekką bonsaistów", ponieważ ściąga amatorów tej sztuki z całego świata.

Etymologia słowa bonsai

 
Bonsai jest japońskim słowem idiomem nie posiadającym odpowiednika w języku polskim. Słowo to składa się z dwóch członów: "bon" znaczy płaska taca lub pojemnik, a "sai" to roślina albo kilka roślin.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.

sklep

galeria

choroby i szkodniki

ogólne informacje

opisy gatunków

kontakt

Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
Hodowla/uprawa wybranych gatunków na bonsai, pielęgnacja, formowanie drzewek bonsai. Zdjęcia pomocne w rozpoznaniu gatunku. Galeria, sklep, sprzedaż.
galeria
kontakt
ogólne
informacje
sklep
opisy
gatunków
choroby
i szkodniki

PODZIĘKOWANIA DLA

plantsgallery.blogspot.com

KONTAKT

Tomasz Pietrzyk

tel: 503 74 74 79

email: serwis@drzewkobonsai.pl